มีนาคม, 2018

22มี.ค.4:00 PMดัชนี PMI ภาคบริการเดือนมี.ค.ของยูโรโซนยุโรป4:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:55.0
ประมาณการ: 56.0
ครั้งก่อน: 56.2