เมษายน, 2018

05เม.ษ.3:00 PMดัชนี PMI ภาคบริการเดือนมี.ค.ของยูโรโซนยุโรป3:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 54.9
ประมาณการ: 55.0
ครั้งก่อน: 55.0