เมษายน, 2018

04เม.ษ.9:00 PMดัชนี PMI ภาคบริการเดือนมี.ค. โดย ISMสหรัฐ9:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:58.8
ประมาณการ:59.0
ครั้งก่อน: 59.5