เมษายน, 2018

04เม.ษ.8:45 PMดัชนี PMI ภาคบริการเดือนมี.ค. โดยมาร์กิตสหรัฐ8:45 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:54.0
ประมาณการ:54.3
ครั้งก่อน: 54.1