เมษายน, 2018

03เม.ษ.8:45 AMดัชนี PMI ภาคบริการเดือนมี.ค. โดยมาร์กิตจีน8:45 AM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 52.3
ประมาณการ: 54.5
ครั้งก่อน: 54.2