มีนาคม, 2018

22มี.ค.8:45 PMดัชนี PMI ภาคบริการเดือนมี.ค.8:45 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 54.1
ประมาณการ: 55.9
ครั้งก่อน:  55.9