กรกฎาคม, 2018

05ก.ค.8:45 PMดัชนี PMI ภาคบริการเดือนมิ.ย. โดยมาร์กิตสหรัฐ8:45 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 56.5
ประมาณการ: 56.5
ครั้งก่อน: 56.5