กรกฎาคม, 2018

04ก.ค.8:45 AMดัชนี PMI ภาคบริการเดือนมิ.ย.โดยมาร์กิตจีน8:45 AM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 53.9
ประมาณการ: 52.7
ครั้งก่อน: 52.9