มกราคม, 2018

24ม.ค.4:00 PMดัชนี PMI ภาคบริการเดือนมกราคมของยูโรโซนยุโรป4:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  57.6
ประมาณการ:  56.5
ครั้งก่อน: 56.6