กุมภาพันธ์, 2018

05ก.พ.9:45 PMดัชนี PMI ภาคบริการเดือนมกราคม โดยมาร์กิตสหรัฐ9:45 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  53.3
ประมาณการ:  53.3
ครั้งก่อน: 53.3