กุมภาพันธ์, 2018

05ก.พ.4:00 PMดัชนี PMI ภาคบริการเดือนมกราคมของยูโรโซนยุโรป4:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  58.0
ประมาณการ:  57.6
ครั้งก่อน: 57.6