กุมภาพันธ์, 2018

05ก.พ.8:45 AMดัชนี PMI ภาคบริการเดือนมกราคมโดยมาร์กิตจีน8:45 AM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  54.7
ประมาณการ:  53.6
ครั้งก่อน: 53.9