มกราคม, 2018

31ม.ค.8:00 AMดัชนี PMI ภาคบริการเดือนมกราคมของทางการจีน8:00 AM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  55.3
ประมาณการ:  –
ครั้งก่อน: 55.0