มกราคม, 2018

24ม.ค.9:45 PMดัชนี PMI ภาคบริการเดือนมกราคมสหรัฐ9:45 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  53.3
ประมาณการ:  54.5
ครั้งก่อน: 53.7