ธันวาคม, 2017

05ธ.ค.9:45 PMดัชนี PMI ภาคบริการเดือนพ.ย.โดยมาร์กิตสหรัฐ9:45 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  54.5
ประมาณการ: 55.4
ครั้งก่อน: 54.7