ธันวาคม, 2017

05ธ.ค.8:45 AMดัชนี PMI ภาคบริการเดือนพ.ย.โดยมาร์กิตจีน8:45 AM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  51.9
ประมาณการ: 51.5
ครั้งก่อน: 51.2