มิถุนายน, 2018

05มิ.ย.8:45 PMดัชนี PMI ภาคบริการเดือนพ.ค.โดยมาร์กิตสหรัฐ8:45 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 56.8
ประมาณการ: 55.7
ครั้งก่อน: 55.7