มิถุนายน, 2018

05มิ.ย.3:00 PMดัชนี PMI ภาคบริการเดือนพ.ค.ของยูโรโซนยุโรป3:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 53.8
ประมาณการ:53.9
ครั้งก่อน: 53.9