มิถุนายน, 2018

05มิ.ย.8:45 AMดัชนี PMI ภาคบริการเดือนพ.ค.โดยมาร์กิตจีน8:45 AM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 52.9
ประมาณการ: 52.9
ครั้งก่อน: 52.9