พฤษภาคม, 2018

23พ.ค.8:45 PMดัชนี PMI ภาคบริการเดือนพ.ค.สหรัฐ8:45 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:55.7
ประมาณการ:54.9
ครั้งก่อน: 54.6