มกราคม, 2018

04ม.ค.9:45 PMดัชนี PMI ภาคบริการเดือนธันวาคม โดยมาร์กิตสหรัฐ9:45 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  53.7
ประมาณการ:  52.4
ครั้งก่อน: 52.4