มกราคม, 2018

04ม.ค.4:00 PMดัชนี PMI ภาคบริการเดือนธันวาคม ของยูโรโซนยุโรป4:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  56.6
ประมาณการ:  56.5
ครั้งก่อน: 56.5