กุมภาพันธ์, 2018

21ก.พ.4:00 PMดัชนี PMI ภาคบริการเดือนก.พ.ของยูโรโซนยุโรป4:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  56.7
ประมาณการ:  57.7
ครั้งก่อน: 58.0