มีนาคม, 2018

05มี.ค.8:45 AM8:45 AMดัชนี PMI ภาคบริการเดือนก.พ.โดยมาร์กิตจีน8:45 AM - 8:45 AM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 54.2
ประมาณการ: 54.3
ครั้งก่อน: 54.7