กรกฎาคม, 2018

24ก.ค.3:00 PMดัชนี PMI ภาคบริการเดือนก.ค.ของยูโรโซนยุโรป3:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 54.4
ประมาณการ: 55.0
ครั้งก่อน: 55.2