สิงหาคม, 2018

03ส.ค.8:45 PMดัชนี PMI ภาคบริการเดือนก.ค. โดยมาร์กิตสหรัฐ8:45 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:
ประมาณการ:
ครั้งก่อน: 56.2