สิงหาคม, 2018

03ส.ค.8:45 AMดัชนี PMI ภาคบริการเดือนก.ค.โดยมาร์กิตจีน8:45 AM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:
ประมาณการ:
ครั้งก่อน: 53.9