กรกฎาคม, 2018

24ก.ค.8:45 PMดัชนี PMI ภาคบริการเดือนก.ค.สหรัฐ8:45 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 56.2
ประมาณการ: 56.5
ครั้งก่อน: 56.5