เมษายน, 2018

23เม.ษ.7:30 AMดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนเม.ย.ญี่ปุ่น7:30 AM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 53.3
ประมาณการ: 53.4
ครั้งก่อน: 53.1