พฤษภาคม, 2018

01พ.ค.8:45 PMดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนเม.ย.โดยมาร์กิตสหรัฐ8:45 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 56.5
ประมาณการ: 56.5
ครั้งก่อน: 56.5