เมษายน, 2018

23เม.ษ.8:45 PMดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนเม.ย.สหรัฐ8:45 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 56.5
ประมาณการ: 55.2
ครั้งก่อน:55.6