มกราคม, 2018

24ม.ค.7:30 AMดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนมกราคมญี่ปุ่น7:30 AM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  54.4
ประมาณการ:  54.3
ครั้งก่อน: 54.0