กุมภาพันธ์, 2018

01ก.พ.10:00 PMดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนมกราคมโดย ISMสหรัฐ10:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  59.1
ประมาณการ:  58.7
ครั้งก่อน: 59.7