กุมภาพันธ์, 2018

01ก.พ.9:45 PMดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนมกราคมโดยมาร์กิตสหรัฐ9:45 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  55.5
ประมาณการ:  5.55
ครั้งก่อน: 55.5