กุมภาพันธ์, 2018

01ก.พ.4:00 PMดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนมกราคม ของยูโรโซนยุโรป4:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  59.6
ประมาณการ:  59.6
ครั้งก่อน: 59.6