กุมภาพันธ์, 2018

01ก.พ.8:45 AMดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนมกราคม โดยมาร์กิตจีน8:45 AM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  51.5
ประมาณการ:  51.5
ครั้งก่อน: 51.5