กุมภาพันธ์, 2018

01ก.พ.7:30 AMดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนมกราคมญี่ปุ่น7:30 AM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  54.8
ประมาณการ:  54.4
ครั้งก่อน: 54.4