มกราคม, 2018

31ม.ค.8:00 AMดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนมกราคมของทางการจีน8:00 AM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  51.3
ประมาณการ:  51.5
ครั้งก่อน: 51.6