มกราคม, 2018

24ม.ค.9:45 PMดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนมกราคมสหรัฐ9:45 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  55.5
ประมาณการ:  55.2
ครั้งก่อน: 55.1