กรกฎาคม, 2018

02ก.ค.8:45 PMดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนมิ.ย.โดยมาร์กิตสหรัฐ8:45 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 55.4
ประมาณการ: 54.6
ครั้งก่อน: 54.6