กรกฎาคม, 2018

02ก.ค.8:45 AMดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนมิ.ย. โดยมาร์กิตจีน8:45 AM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 51.0
ประมาณการ: 51.1
ครั้งก่อน: 51.1