มิถุนายน, 2018

22มิ.ย.8:45 PMดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนมิ.ย.สหรัฐ8:45 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:
ประมาณการ:
ครั้งก่อน: 56.4