มกราคม, 2018

24ม.ค.4:00 PMดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนมกราคมของยูโรโซนยุโรป4:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง:  59.6
ประมาณการ:  60.4
ครั้งก่อน: 60.6