เมษายน, 2018

03เม.ษ.3:00 PMดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนมี.ค. ของยูโรโซนยุโรป3:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 56.6
ประมาณการ: 56.6
ครั้งก่อน: 56.6