เมษายน, 2018

02เม.ษ.9:00 PMดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนมี.ค.โดย ISMสหรัฐ9:00 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 59.3
ประมาณการ: 60.1
ครั้งก่อน: 60.8