เมษายน, 2018

02เม.ษ.8:45 PMดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนมี.ค. โดยมาร์กิตสหรัฐ8:45 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 55.6
ประมาณการ: 55.7
ครั้งก่อน: 55.7