เมษายน, 2018

02เม.ษ.8:45 AMดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนมี.ค. โดยมาร์กิตจีน8:45 AM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 51.0
ประมาณการ: 51.8
ครั้งก่อน: 51.6