เมษายน, 2018

02เม.ษ.7:30 AMดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนมี.ค.ญี่ปุ่น7:30 AM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 53.1
ประมาณการ: 53.2
ครั้งก่อน: 53.2