มีนาคม, 2018

31มี.ค.8:00 AMดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนมี.ค.ของทางการจีน8:00 AM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 51.5
ประมาณการ: 50.5
ครั้งก่อน: 50.3