มีนาคม, 2018

22มี.ค.8:45 PMดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนมี.ค.8:45 PM

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวเลขจริง: 55.7
ประมาณการ: 55.4
ครั้งก่อน:  55.3